HIDROELEKTRANE – reference

  • Projektovanje i izgradnja po principu “ključ u ruke” MHE OTEŠA B-O-2 instalisana snaga: 992 kW, rijeka Oteša
  • Projektovanje i izgradnja po principu “ključ u ruke” MHE Krupica B-K-1 instalisana snaga: 250 kW, rijeka Krupica
  • Projektovanje i izgradnja po principu “ključ u ruke” MHE Kosova instalisana snaga: 500 kW, rijeka Kosova
  • Projektovanje i izgradnja po principu “ključ u ruke”  MHE Podivič instalisana snaga: 1000 kW, Kasindolska rijeka
  • Projektovanje i izgradnja po principu “ključ u ruke”  MHE Preliv instalisana snaga: 250 kW, rijeka Vrelo

HIDROELEKTRANE

  • Projektovanje i izgradnja po principu “ključ u ruke” MHE OTEŠA B-O-2 instalisana snaga: 992 kW, rijeka Oteša

– MHE Oteša male hidroelektrane

2013

  • Projektovanje i izgradnja po principu “ključ u ruke” MHE Krupica B-K-1 instalisana snaga: 250 kW, rijeka Krupica

– SIMING/Konstruktor d.o.o. 

2016

  • Projektovanje i izgradnja po principu “ključ u ruke” MHE Kosova  instalisana snaga: 500 kW, rijeka Kosova

– SIMING/Konstruktor d.o.o. 

2016

  • Projektovanje i izgradnja po principu “ključ u ruke”  MHE Podivič instalisana snaga: 1 MW, Kasindolska rijeka

– Buk d.o.o. 

2018

  • Projektovanje i izgradnja po principu “ključ u ruke”  MHE Preliv  instalisana snaga: 250 kW, rijeka Vrelo

– Credo Invest d.o.o. 

2018

error: Content is protected !!